Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2014

Văn bản đính kèm:

word Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2014.

word Quyết định.