Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định Ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

Văn bản đính kèm:

pdf Quyết định 358/QĐ-UBND.