Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các Văn bản liên quan

- Quyết định số 90/QĐ-VPUBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng UBND tỉnh

FIle đính kèm:

pdf  Quyết định số 90/QĐ - VPUBND tỉnh. 

Quyết định số 09/QĐ-VPUBND ngày 26 tháng 2 năm 2018 Về việc công bố mục tiêu  chất lượng năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh

FIle đính kèm:

pdf  Quyết định số 78QĐ - VPUBND tỉnh.