Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 08.10 đến ngày 12.10.2018 17 Tháng 10 2018 3
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 01.10 đến ngày 05.10.2018 10 Tháng 10 2018 11
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 17.09 đến ngày 21.09.08.2018 27 Tháng 9 2018 21
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 10.09 đến ngày 14.09.2018 20 Tháng 9 2018 18
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 20.08 đến ngày 24.08.2018 28 Tháng 8 2018 60
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 13.08 đến ngày 17.08.2018 22 Tháng 8 2018 43
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 06.08 đến ngày 10.08.2018 15 Tháng 8 2018 42
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 30.07 đến ngày 03.08.2018 06 Tháng 8 2018 34
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 23.07 đến ngày 27.07.2018 31 Tháng 7 2018 40
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.07 đến ngày 20.07.2018 24 Tháng 7 2018 42
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 09.07 đến ngày 13.07.2018 17 Tháng 7 2018 36
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.07 đến ngày 06.07.2018 12 Tháng 7 2018 45
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 18.06 đến ngày 22.06.2018 26 Tháng 6 2018 53
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 11.06 đến ngày 15.06.2018 21 Tháng 6 2018 45
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.04 đến ngày 20.04.2018 24 Tháng 4 2018 75
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.04 đến ngày 06.04.2018 13 Tháng 4 2018 92
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 26.03 đến ngày 30.03.2018 02 Tháng 4 2018 76
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 19.03 đến ngày 22.03.2018 28 Tháng 3 2018 104
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 12.03 đến ngày 16.03.2018 21 Tháng 3 2018 105
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 19.02 đến ngày 23.02.2018 27 Tháng 2 2018 157