Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 26.11 đến ngày 30.11.2018 06 Tháng 12 2018 9
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 19.11 đến ngày 23.11.2018 27 Tháng 11 2018 18
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.11 đến ngày 09.11.2018 14 Tháng 11 2018 25
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 22.10 đến ngày 26.10.2018 08 Tháng 11 2018 23
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 08.10 đến ngày 12.10.2018 17 Tháng 10 2018 33
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 01.10 đến ngày 05.10.2018 10 Tháng 10 2018 56
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 17.09 đến ngày 21.09.08.2018 27 Tháng 9 2018 51
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 10.09 đến ngày 14.09.2018 20 Tháng 9 2018 50
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 20.08 đến ngày 24.08.2018 28 Tháng 8 2018 89
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 13.08 đến ngày 17.08.2018 22 Tháng 8 2018 70
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 06.08 đến ngày 10.08.2018 15 Tháng 8 2018 67
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 30.07 đến ngày 03.08.2018 06 Tháng 8 2018 62
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 23.07 đến ngày 27.07.2018 31 Tháng 7 2018 61
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.07 đến ngày 20.07.2018 24 Tháng 7 2018 63
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 09.07 đến ngày 13.07.2018 17 Tháng 7 2018 54
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.07 đến ngày 06.07.2018 12 Tháng 7 2018 71
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 18.06 đến ngày 22.06.2018 26 Tháng 6 2018 75
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 11.06 đến ngày 15.06.2018 21 Tháng 6 2018 64
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.04 đến ngày 20.04.2018 24 Tháng 4 2018 101
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.04 đến ngày 06.04.2018 13 Tháng 4 2018 121