Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 06.08 đến ngày 10.08.2018 15 Tháng 8 2018 4
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 30.07 đến ngày 03.08.2018 06 Tháng 8 2018 8
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 23.07 đến ngày 27.07.2018 31 Tháng 7 2018 15
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.07 đến ngày 20.07.2018 24 Tháng 7 2018 16
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 09.07 đến ngày 13.07.2018 17 Tháng 7 2018 12
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.07 đến ngày 06.07.2018 12 Tháng 7 2018 19
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 18.06 đến ngày 22.06.2018 26 Tháng 6 2018 32
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 11.06 đến ngày 15.06.2018 21 Tháng 6 2018 24
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 16.04 đến ngày 20.04.2018 24 Tháng 4 2018 51
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 02.04 đến ngày 06.04.2018 13 Tháng 4 2018 64
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 26.03 đến ngày 30.03.2018 02 Tháng 4 2018 57
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 19.03 đến ngày 22.03.2018 28 Tháng 3 2018 82
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 12.03 đến ngày 16.03.2018 21 Tháng 3 2018 86
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 19.02 đến ngày 23.02.2018 27 Tháng 2 2018 134
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 12.02 đến ngày 16.02.2018 26 Tháng 2 2018 106
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 29.01 đến ngày 02.02.2018 06 Tháng 2 2018 138
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 22.01 đến ngày 26.01.2018 30 Tháng 1 2018 133
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 15.01 đến ngày 19.01.2018 22 Tháng 1 2018 137
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 08.01 đến ngày 12.01.2018 16 Tháng 1 2018 146
Tổng hợp văn bản trung ương ban hành trong tuần từ 01.01 đến ngày 05.01.2018 08 Tháng 1 2018 150