Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp

Giám đốc

+ Ông: Lê Văn Lịch

Điện thoại: 0913440255

Phó Giám đốc:

+ Ông: Trương Khoa

Điện thoại: 0914037903

+ Ông: Đinh Công Hoàng

Điện thoại: 0905217935

Địa chỉ trụ sở: 01 Đinh Bộ Lĩnh, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ghi chú: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh