Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 298
Ban quản lý dự án Giao thông 01 Tháng 11 2016 893
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 1081
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 966
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 976
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 1725
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 954
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 1791
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 1048
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 2151
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1254
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1393
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 913
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 917
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 971
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 819
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1522
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 958
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 1029
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 1194