Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 186
Ban quản lý dự án Công trình Giao thông 01 Tháng 11 2016 501
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 927
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 864
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 868
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 1384
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 848
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 1665
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 846
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 1849
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1096
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1133
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 812
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 812
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 858
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 715
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1392
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 853
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 866
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 914