Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 424
Ban quản lý dự án Giao thông 01 Tháng 11 2016 1144
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 1274
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 1084
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 1121
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 2021
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 1069
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 1939
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 1269
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 2455
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1566
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1696
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 1018
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 1033
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 1158
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 906
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1631
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 1060
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 1253
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 1564