Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 126
Ban quản lý dự án Công trình Giao thông 01 Tháng 11 2016 367
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 842
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 795
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 780
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 1223
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 766
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 1590
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 765
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 1753
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 991
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1065
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 717
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 748
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 787
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 659
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1317
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 786
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 783
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 840