Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
:

su-kien

van ban hanh chanh

lich cong tac

banner giay moi

banner giam doc so

banner van ban sao luc

banner giam doc so

banner giam doc so

banner cong bao tinh binh dinh

banner co so du lieu quoc gia

TIN TỨC & SỰ KIỆN

:

TIN TỔNG HỢP CỦA TỈNH

Thumbnail
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc triển khai...