Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

bao hiemtc

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7377/UBND-VX về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018

hinh hop 10

Ngày 02/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 256/TB-UBND ngày 05/11/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018.

tình hình KT

Ngày 28/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 229/TB-UBND ngày 02/10/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018.

kinh te7

Ngày 03/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 07/8/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra

1 truc vơt

Ngày 13/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơ bão số 12 gây ra và công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 236/TB-UBND ngày 15/11/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai

thien tai

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh Bình Định.  Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và  ý kiến tham gia của các thành viên dự  họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 56/TB-UBND ngày 12/04/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh

1 hung thinh

Ngày 23/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 31/03/2017.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/3/2017 về tình hình hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

1 kham benh

Ngày 06/03/2017, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh, đã chủ trì họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh (QKCBCNN). Sau khi nghe Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban quản lý QKCBCNN, báo cáo về tình hình tình hình hoạt động của QKCBCNN năm 2016 và đề xuất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 06/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

nghi dinh 67

Ngày 28/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủSau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 06/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10

1 khac phuc mua

Ngày 28/12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10. Saukhi Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến tại Thông báo 262/TB-UBND ngày 30/12/2016.