Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

Ngày 15/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo các và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 265/TB-UBND ngày 21/11/2018.

DA tieu thoat lu

Ảnh minh họa

Đến nay tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh cho thành phố Quy Nhơn đã cơ bản đảm bảo vượt lũ an toàn, tuy nhiên dự án vẫn còn rất chậm, có khả năng không đạt kế hoạch đã đề ra. Để đảm bảo tiến độ của dự án trong thời gian tới và phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2018 -2019, yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Quy Nhơn vận hành cửa van tạm thời để tích nước phục vụ tưới vụ Đông Xuân 2018-2019, không để việc triển khai dự án ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của người dân. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình còn dở dang như: hạng mục đập dâng Phú Hòa, đê thượng hạ lưu, dàn đóng mở cửa van và đê đoạn hạ lưu đập Phú Hòa đến cầu Đôi.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại thuộc hạng mục sông Hà Thanh từ ngã ba sông Dinh đến đập Phú Hòa, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công; đồng thời chỉ đạo UBND phường Đống Đa khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất của các hộ bị ảnh hưởng nằm ở phía bờ Đông thuộc hạng mục Mở rộng cầu Đôi trong tháng 11/2018.

Về Quỹ đất tái định cư, UBND thành phố Quy Nhơn đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư khu tái định cư phía Đông chùa Bình An để phục vụ cho công tác tái định cư hạng mục Mở rộng cầu Đôi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện hạ tầng thuộc khu đất của Công ty CP Muối và Thương mại miền Trung để sử dụng một phần phục vụ cho công tác tái định cư hạng mục Mở rộng cầu Đôi.

Về kế hoạch vốn và giải ngân, đối với khoản tạm ứng 201 tỷ đồng của nhà thầu thi công: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm làm việc với các bên liên quan rà soát khối lượng để nghiệm thu và thu ứng đến 30/11/2018. Sau ngày 30/11/2018, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện ngay các thủ tục thu hồi số dư tạm ứng còn lại của nhà thầu qua Chứng thư bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng; Đối với vốn kế hoạch 2017 chuyển sang 2018, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính xem xét, để xuất trình UBND tỉnh chuyển nguồn vốn 8,2 tỷ đồng có khả năng không giải ngân hết trước 31/12/2018 cho UBND thành phố Quy Nhơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục khác thuộc dự án. UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí.

Ban GPMB tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình theo Văn bản số 4314/UBND-TH ngày 19/7/2018, Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 và Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2018.

TL

VP UBND tỉnh