Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 250/TB-UBND ngày 30/10/2018.

TB dong xuan

Ảnh minh họa

Để chủ động và triển khai thực hiện sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 đạt kết quả, yêu cầu Ngành Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào các chỉ tiêu tại Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung các Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn ở địa phương để thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ lượng nước hiện có của từng công trình, hồ chứa nước, các đập dâng, theo dõi tình hình nguồn nước đến từng tháng, vụ để xây dựng kế hoạch tưới cho vụ Đông Xuân 2018 - 2019, cần xác định vùng tưới chủ động, vùng không có nguồn nước tưới để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng thời, khoanh vùng và có giải pháp chống hạn cuối vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2019. Trong các giải pháp chống hạn cần ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân và nước cho gia cầm, gia súc. Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, trong đó chú ý bảo quản lúa giống trong mùa mưa lũ về cơ cấu giống lúa, chất lượng đảm bảo phù hợp cho nông dân sản xuất. Làm việc với UBND các địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện thiếu nước; khuyến khích các địa phương chọn một số vùng gieo sạ giống lúa chất lượng cao để phục vụ người tiêu dùng và tăng giá trị sản phẩm trong nông nghiệp. Khuyến khích nhân rộng mô hình trồng cây ăn trái, cây có múi và một số giống cây trồng khác ở vườn, đồi thấp phù hợp với chất đất và khí hậu Bình Định để cho giá trị kinh tế cao. Hướng dẫn các Hợp tác xã trồng rau an toàn, rau hữu cơ về xác nhận, truy xuất nguồn gốc và hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm đến thị trường tiêu thụ. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện miền núi hướng dẫn cho đồng bào dân tộc trong trồng trọt và chăn nuôi để sản phẩm tạo thành hàng hóa đưa ra thị trường tiêu thụ.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp bám sát đồng ruộng, chỉ đạo kịp thời về sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng năm 2019 phù hợp với điều kiện nắng hạn, thiếu nước, gắn với việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả. Phối hợp, liên kết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, liên kết sản xuất lúa giống theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn để nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Có kế hoạch phát triển và mở rộng mô hình trồng rau an toàn tại các địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu rau an toàn Bình Định đảm bảo quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng. 

TL

              VP UBND tỉnh