Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 208/TB-UBND ngày 05/9/2018.

baoverung

Ảnh minh họa

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tăng cường lực lượng đủ mạnh triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có; trong đó, tập trung chủ yếu bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cho chính quyền cấp xã và chủ rừng. Huy động các lực lượng Công an, dân quân tự vệ phối hợp với Kiểm lâm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; Hàng năm kiện toàn Ban Chỉ huy, Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện, thị xã, thành phố về công tác bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, bổ sung phương án kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và tổ chức thực hiện ra quân xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm phải có bố trí kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Mặt khác, địa phương nào để xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng ý về chủ trương cho phép UBND các địa phương tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên ngành của các Ban Quản lý rừng phòng hộ để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Về số lượng cụ thể, kinh phí chỉ trả cho lao động hợp đồng giao UBND các huyện làm việc cụ thể với Sở Nội vụ, Sở Tài chính để thống nhất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. UBND các huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập các tổ tự quản, hợp tác xã lâm nghiệp để trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.Xây dựng kế hoạch, ra quân kiểm tra, truy quét để lập hồ sơ xử lý kiên quyết các đối tượng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; hàng năm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát đề nghị thay thế, bổ sung các chốt, trạm kiểm soát lâm sản phù hợp với tình hình thực tế công tác bảo vệ rừng tại địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, lực lượng thực hiện chốt chặn gồm: Kiểm lâm, Công an, dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các Công ty TNHH lâm nghiệp tiến hành kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển lâm sản trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo các hạt kiểm lâm kiểm tra, xác lập đầy đủ hồ sơ tất cả các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật còn tồn đọng gửi các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ không rõ nguồn gốc, không có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập xây dựng quy chế; phối hợp lập thủ tục cấp chứng chỉ FSCphục vụ cho việc đầu tư trồng rừng và phát triển rừng bền vững. Trên cơ sở kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, các công ty lâm nghiệp và các hộ dân có kế hoạch cụ thể để phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn và diện tích trồng rừng ngắn hạn để có chính sách cụ thể.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc xử lý dứt điểm các vụ án phá rừng nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của các ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp thực hiện việc chốt chặn, kiểm soát lâm sản tại các chốt, trạm kiểm soát lâm sản trên địa bàn tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra nguồn gốc nguyên liệu các cơ sở, các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

TL

VP UBND tỉnh