Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 30/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe  báo cáo tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 5/9/2018.

dong mit

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác vận động, tuyên truyền của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các Hội, đoàn thể huyện An Lão và các xã bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện dự án. Thời gian đến, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít là dự án lớn, trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và PTNT nằm trên địa bàn tỉnh, vùng triển khai dự án thuộc địa bàn miền núi, chủ yếu hộ nghèo, người dân còn rất nhiều khó khăn, do đó UBND tỉnh thống nhất xem xét, hỗ trợ đặc thù cho dự án. Đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan chủ động đề xuất UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ thêm: Đối với đất rừng trồng sản xuất; cây cối, hoa màu, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lấy ý kiến các ngành, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh; Về di dời mồ mả trong lòng hồ, thống nhất hỗ trợ chi phí cúng xin phép vào rừng ma để thực hiện việc bốc mộ là 20 triệu đồng/rừng ma; hỗ trợ 01 triệu đồng/mộ (người mất) để hộ gia đình tự thực hiện việc bốc, di dời mộ và cúng theo phong tục của người H'rê.

Về quy hoạch đất sản xuất, thống nhất không thu hồi đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất đã được giao sử dụng ổn định, không tranh chấp trên địa bàn xã An Hưng và An Trung để quy hoạch thành đất sản xuất giao cho các hộ tái định cư. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất sản xuất tại khu tái định cư để đảm bảo quỹ đất sản xuất theo quy định; đối với diện tích 700 ha quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp,thống nhất hỗ trợ với mức bằng 70% đơn giá quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh cho các hộ dân đang sản xuất không có giấy tờ hợp pháp khi thu hồi đất. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn chỉnh việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng đối với diện tích rừng nêu trên, để có cở thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với các kiến nghị của địa phương về xây dựng đường dân sinh, đường lâm nghiệp... UBND tỉnh sẽ quan tâm xem xét giải quyết, nhằm đảm bảo  cho việc đi lại, sản xuất và sinh họat của người dân tái định cư được thuận lợi  hơn nơi ở cũ.

TL

VP UBND tỉnh