Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 31/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 07/8/2018.

ANh nong thon moi

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, lựa chọn trong số các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, để đăng ký kế hoạch xã nông thôn mới kiểu mẫu; báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh, trong tháng 8 năm 2018.

Đồng thời, thống nhất chọn các xã tiêu biểu và cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, để thực hiện chương trình truyền thông phát sóng trên VTV, cụ thể như sau: Địa phương tiêu biểu: Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn; Xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn; Thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn; Thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. Cá nhân điển hình: Ông Đỗ Đình Hòa, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn; Ông Ngô Quốc Hưng, thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước;Ông Đặng Văn Khánh, thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Bên cạnh đó, thống nhất bổ sung xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn vào kế hoạch các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất việc ứng trước kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019, để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018.

TL

VP UBND tỉnh