Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

thien tai

Ngày 31/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 213/TB-UBND ngày 7/9/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

baoverung

Ngày 24/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 208/TB-UBND ngày 05/9/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mit

Ngày 30/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe  báo cáo tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 5/9/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh

pha rưng 1

Ngày 6/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 10/8/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020

ANh nong thon moi

Ngày 31/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 07/8/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

ho chua dong mit

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáovà ý kiến tham gia của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/03/2018.

Bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đi vào hoạt động

giet mo

Ngày 20/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 30/03/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mit

Ngày 29/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 01/02/2018.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý

dan quan ly

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp BCĐ tỉnh về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 11/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

tai tro

Ngày 04/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh.Sau khi nghe Giám đốc quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu và Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo 10/TB-UBND ngày 11/01/2018.