Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh

pha rưng 1

Ngày 6/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 10/8/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020

ANh nong thon moi

Ngày 31/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 07/8/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

ho chua dong mit

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáovà ý kiến tham gia của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/03/2018.

Bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đi vào hoạt động

giet mo

Ngày 20/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 30/03/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mit

Ngày 29/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 01/02/2018.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý

dan quan ly

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp BCĐ tỉnh về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 11/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

tai tro

Ngày 04/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh.Sau khi nghe Giám đốc quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu và Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo 10/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai

kenh tuoi

Ngày 08/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe tư vấn báo cáo về thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong thuộc dự án thành phần Kênh N24 – Hệ thống kênh tưới Văn PhongSau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 09/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại TP. HCM

1 ca ngu dai duong

Ngày 27/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 04/TB-UBND ngày 05/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng

1 sua tau thep

Ngày 29/12/207, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ sửa chữa. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo kết luậntại Thông báo 03/TB-UBND ngày 05/01/2018.