Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa.Sau khi nghe báo cáo, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 21/11/2018.

ho ph

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng thực hiện giao dự án Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa cho nhà đầu tư để thanh toán cho 02 dự án BT Đường Điện Biên Phủ (nối dài) và dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa.

Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan đàm phán với nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện 02 dự án BT Đường Điện Biên Phủ (nối dài) và dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Việc quản lý, thực hiện các dự án BT phải được kiểm soát chặt chẽ từ hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán đến việc thi công, giám sát, nghiệm thu công trình…, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và tuân thủ đúng các quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ.

Trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương, giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu đề xuất việc ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh; đề xuất chuyển trả đối với khoản kinh phí nhà đầu tư đã tạm ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 02 dự án BT, đồng thời với việc hoàn trả kinh phí tạm ứng của dự án Xây dựng kè cấp bách chống sạt lở và cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh do Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, khẩn trương tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng đối với các khu tái định cư, kịp thời phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; quản lý đối với khu vực mỏ đất để hạ cao độ tuyến đường Ngô Mây nối dài theo quy hoạch được duyệt và xem xét để cho các đơn vị được thực hiện khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn theo quy định. Giao ban QLDA Giao thông lập dự án đầu tư tuyến đường Ngô Mây (nối dài), trình UBND tỉnh phê duyệt để đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thông tuyến đường Ngô Mây (nối dài) theo quy hoạch, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh