Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đầu tư hạng mục công trình công viên biển đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

Ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đầu tư hạng mục công trình công viên biển đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 228/TB-UBND ngày 02/10/2018.

duong XD

Ảnh minh họa

Theo đó, phê bình UBND thành phố Quy Nhơn trong việc chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án quá chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và mỹ quan đô thị của thành phố Quy Nhơn. Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán công trình, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức đấu thầu trong tháng 11/2018, sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của người dân và phát triển du lịch cho thành phố Quy Nhơn. Chỉ đạo tư vấn lập dự án, hồ sơ thiết kế - dự toán, tính toán chi phí đầu tư hợp lý, tiết kiệm; phân định các hạng mục đầu tư cụ thể, xác định nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và vốn xã hội hóa, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện. Lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện dự án, trong đó xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện, mốc thời gian hoàn thành, phân định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị…, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, hồ sơ thiết kế - dự toán công trình ngay khi nhận được hồ sơ trình thẩm định của UBND thành phố Quy Nhơn; thực hiện thẩm định hồ sơ cho toàn dự án để đảm bảo đồng bộ trong việc triển khai thực hiện. Đối với các hạng mục công trình kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, khi chưa thực hiện đầu tư, UBND thành phố Quy Nhơn giao Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện trồng cây xanh, thảm cỏ để tạo cảnh quan. Yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho UBND thành phố Quy Nhơn để giải quyết các vấn đề có liên quan khi tổ chức triển khai thực hiện dự án, đảm bảo sớm đầu tư xây dựng hoàn thành công trình nêu trên.

Bên cạnh đó, giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho khu vực còn lại của Quảng trường Nguyễn Tất Thành và tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt.

TL
VP UBND tỉnh