Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý III/2018

Ngày 04/9/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018 về công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 5/9/2018.

cphan

Ảnh minh họa

Theo đó, đồng ý để Sở Tài nguyên và Môi trường cử Lãnh đạo Sở và Chuyên viên thuộc bộ phận chuyên môn liên quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Tổ Công tác giúp việc để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý việc sử dụng đất của các đơn vị, doanh nghiệp trước, trong và sau khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các Công ty cổ phần có vốn nhà nước thực hiện nghiêm việc chuyển đổi pháp nhân từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Hợp đồng thuê đất. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trường hợp chậm thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định do điều kiện thị trường không thuận lợi; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định đề xuất phương án và thời điểm thích hợp thực hiện thoái phần vốn nhà nước hiện còn tại Công ty theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Công ty cổ phần đang xây dựng phương án thoái vốn nhà nước thuộc kế hoạch năm 2018: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm tra phương án thoái vốn nhà nước, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/9/2018. Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 05 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần (Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ; Trung tâm Giống cây trồng; Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Ban Quản lý Cảng cá Bình Định), giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị này lập phương án sử dụng đất gửi Sở chuyên ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TL

VP UBND tỉnh