Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 18/6/2018 (ảnh).

KTXH 6 thang tinh

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 đã đề ra, UBND huyện Tuy Phước cần: tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết để tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả; tập trung hoàn thiện xây dựng nông thôn mới để sớm đưa huyện Tuy Phước thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2020 theo kế hoạch; chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án... để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa - xã hội; chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét kiến nghị của UBND huyện Tuy Phước về việc hỗ trợ kinh phí và giới thiệu các doanh nghiệp liên kết sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và UBND huyện Tuy Phước khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp xử lý tình trạng sử dụng lưới lồng, xung điện xiết máy trên đầm Thị Nại theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên Đầm.

Đối với việc xây dựng Nhà máy cung cấp nước sạch cho nhân dân, nhất là tại các xã Phước Hiệp, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Quang và Phước Hưng: Hiện nay, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua Quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để mời gọi nhà đầu tư đăng ký triển khai các dự án cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước nghiên cứu, xây dựng phương án cung cấp nước sạch cho một số vùng thật sự bức xúc của huyện Tuy Phước, đáp ứng nhu cầu nước sạch của nhân dân.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường thủy nội địa để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các sở, ngành liên quan đề xuất Quy hoạch tổng thể không gian Khu di tích lịch sử Đô thị nước mặn (chùa Bà) gắn với tuyến đường ĐT636 và các khu vực liền kề nhằm phục vụ phát triển du lịch, báo cáo UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh