Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

ho ph

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa.Sau khi nghe báo cáo, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 21/11/2018.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh Bình Định

thu thue bd

Ngày 19/11/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) bàn về Phương án xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chống thất thu NSNN trong thời gian tớiSau khi nghe Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; Phương án xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận Thông báo 267/TB-UBND ngày 22/11/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng đối với các kho bãi, không phù hợp quy hoạch dọc Quốc lộ 1D

QL 1D 1

Ngày 08/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các kho bãi, cơ sở sản xuất ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch dọc Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, tham gia thống nhất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 261/TB-UBND ngày 9/11/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình xói lở lòng dẫn sau các đập dâng trên địa bàn tỉnh

xoi lo

Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình xói lở lòng dẫn sau các đập dâng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của cácSở và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 254/TB-UBND ngày 02/11/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đầu tư hạng mục công trình công viên biển đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

duong XD

Ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đầu tư hạng mục công trình công viên biển đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 228/TB-UBND ngày 02/10/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh Bình Định

that thu

Ngày 18/9/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) bàn về các giải pháp tăng thu, chống thất thu, hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018 do HĐND tỉnh giao và phấn đấu vượt 3% theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chínhSau khi nghe Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 20/9/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân luồng giao thông tại nút giao thông thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19

Phan luong gt

Ngày 10/9/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp về việc phân luồng giao thông tại nút giao thông Hoa Lư, để phục vụ thi công cầu Hà Thanh 1, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 11/9/2018.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý III/2018

cphan

Ngày 04/9/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018 về công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 5/9/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn

cang qN

Ngày 10/8/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 15/8/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án BT đường Điện Biên Phủ (nối dài)

Phu hoa

Ngày 31/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) đường Điện Biên Phủ (nối dài) và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp, Sở Xây dựng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 169/TB-UBND ngày 07/8/2018.