Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND về giải quyết một số vướng mắc liên quan đến vị trí khu đất để lồng, bè khai thác thủy hải sản tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng

Ngày 20/9/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì buổi họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến vị trí khu đất để lồng, bè khai thác thủy hải sản tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn trình bày nội dung báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 221/TB-UBND ngày 21/9/2018.

bai

Ảnh minh họa

Để tiếp tục thực hiện việc tập kết lồng, bè của 37 hộ dân tại vị trí đã lựa chọn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phát triển du lịch bền vững cho các Nhà đầu tư, giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, tính toán cụ thể số lượng lồng, bè; trên cơ sở đó xây dựng phương án sử dụng hợp lý diện tích tại vị trí khu đất để lồng bè của 37 hộ dân hiện nay (tối đa 2.000 m2­), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh; chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; đồng thời tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho các hộ dân về công tác vệ sinh môi trường, nơi để lồng, bè và khai thác thủy hải sản đúng quy định.

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc, thống nhất với Nhà đầu tư (Công ty TNHH Bãi Dài) về việc sử dụng diện tích tại vị trí khu đất đặt lồng, bè của 37 hộ dân hiện nay, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/10/2018.

Bên cạnh đó, đề nghị các Nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân tại khu vực 1 để cùng nhau hợp tác phát triển du lịch bền vững.

TL

VP UBND tỉnh