Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tuyển dụng viên chức tại Trường Mầm non 19/5, huyện Phù Cát

Ngày 09/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì làm việc với UBND huyện Phù Cát về việc tuyển dụng viên chức tại Trường Mầm non 19/5 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát. Sau khi nghe UBND huyện Phù Cát báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 234/TB-UBND ngày 09/10/2018.

gv dac CACH

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu UBND huyện Phù Cát khẩn trương thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện theo đúng quy định của Nhà nước. Trước mắt, trong tháng 10/2018 hoàn thành công tác xét tuyển đặc cách viên chức đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (trong đó có 11 giáo viên đang hợp đồng lao động tại Trường Mầm non 19/5).

Giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phù Cát theo đúng quy định của Nhà nước. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát ra đề thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phù Cát, đảm bảo an toàn, bí mật theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh