Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Ngày 06/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc về việc xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn). Sau khi trao đổi, thống nhất về phạm vi, quy mô và các vấn đề đặt ra trong Đề án; được sự nhất trí của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 170/TB-UBND ngày 07/8/2018.

thung lung

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định và Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất chủ trương xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nôi dung của Đề án tập trung vào nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút phát triển nguồn nhân lực, ưu đãi về thuế, đất đai, về đầu tư cơ sở hạ tầng... như đối với một khu công nghệ cao; cơ chế và nguồn nhân lực xây dựng một số Viện nghiên cứu, Trường đại học, doanh nghiệp tại Khu đô thị; thời gian hoàn thành Đề án trong 03 tháng.

Theo đó, thống nhất thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng Đề án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long làm Tổ trưởng; thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số Vụ, Học Viện của Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Giao Sở Khoa học và Công nghệ và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan Thường trực Tổ công tác.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác; xây dựng dự trù kinh phí xây dựng Đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Thường trực Tổ công tác, giữ mối quan hệ công tác với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị (trạm, đài thu, phát sóng và đường truyền dữ liệu internet...) và dự toán kinh phí thực hiện; Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban quản lý dự án Công trình Giao thông tỉnh xây dựng quy hoạch hạ tầng giao thông của Khu đô thị và dự toán kinh phí thực hiện; Sở Xây dựng quy hoạch hạ tầng, công viên, cảnh quan, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải, điện lưới của Khu đô thị và dự toán kinh phí thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm ICISE và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng khái toán sơ bộ kinh phí xây dựng 01 Viện nghiên cứu Khoa học và một số công trình khoa học khác tại Khu đô thị.

TL

VP UBND tỉnh