Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp giải quyết một số vấn đề tồn tại của Tổ hợp không gian khoa học và Khu Khám phá khoa học

Ngày 02/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về một số vấn đề tồn tại của Tổ hợp không gian khoa học và Khu Khám phá khoa học. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 03/8/2018.

to hop

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương tổ chức làm việc với ông Trần Trung Quân, Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Khám phá khoa học và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất các nội dung công việc, đồng thời đàm phán thuê Công ty StudioMilou Singapore thiết kế 07 phòng trưng bày thuộc gói thiết bị của công trình Tổ hợp không gian khoa học, Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, báo cáo UBND tỉnh; thành lập đoàn công tác đi Hoa Kỳ (Quận New Hampshire, Hòa Kỳ) để tìm hiểu, nắm bắt về tình hình hoạt động của Công ty Sky - Skan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước khi ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn về luật để hướng dẫn, tư vấn cho Sở trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thực hiện hợp đồng lắp đặt thiết bị nhà mô hình vũ trụ của Công trình Tổ hợp không gian khoa học.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Trung tâm Khám phá khoa học và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Trung tâm Khám phá khoa học, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Riêng về lĩnh vực kỹ thuật tại Trung tâm Khám phá khoa học, giao ông Trần Trung Quân, Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Khám phá khoa học chịu trách nhiệm quyết định, ký kết hợp đồng công việc, tuyển chọn nhân viên kỹ thuật và trực tiếp quản lý, điều hành các nhân viên kỹ thuật của Trung tâm.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, kiểm tra chất lượng đối với việc thấm, nứt sàn mái của Công trình Tổ hợp không gian khoa học, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm Khám phá Khoa học và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiệm thu và bàn giao công trình Tổ hợp không gian khoa học để sớm đưa công trình đi vào hoạt động.

TL
VP UBND tỉnh