Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh họp đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 26/7, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình.

hop giao ban VP

Quang cảnh buổi họp

6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và phục vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại của tỉnh... Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 07 chỉ thị, 24 quyết định quy phạm pháp luật, hơn 2.000 quyết định hành chính, 4.000 công văn, tờ trình cùng nhiều văn bản khác để chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 16.260 văn bản đến, thực hiện nghiêm túc việc không sao gửi Văn bản QPPL và một số văn bản khác của cơ quan trung ương mà lập danh mục chỉ dẫn trên các trang Website liên quan để các sở, ngành, địa phương khai thác…

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình đề nghị: Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục duy trì sinh hoạt Đảng theo quy định; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của các cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác văn phòng; rà soát, bổ sung thủ tục hành chính; xây dựng Đề án, bổ sung thêm nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông và đề xuất triển khai Thủ tục hành chính công theo Nghị định 61; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện các phần mềm ứng dụng, phấn đấu là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Mỗi cán bộ Văn phòng tiếp tục nêu cao đạo đức cách mạng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thể hiện tâm và tầm trong công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh. Đồng chí mong muốn, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục là một tập thể đoàn kết, thống nhất, tận tâm với nhiệm vụ, công việc được giao…

TL

VP UBND tỉnh