Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên phần mềm “Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao”, do Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đã đạt được những kết quả tích cực. 

1 toa nha UB Copy

Văn phòng UBND tỉnh

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong 06 tháng đầu năm, đã có gần 1.460 nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được cập nhật theo dõi trên phần mềm “Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm trên đến các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối đường truyền và cài đặt xong phần mềm cho 5 đơn vị (nâng tổng số từ 37 lên 42 đơn vị) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bình Định, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; và đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 01/7/2018.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên đôn đốc các Chuyên viên Văn phòng thực hiện cập nhật đầy đủ trên phần mềm các văn bản chỉ đạo đã soạn thảo, phát hành tại Văn phòng UBND tỉnh giúp thuận tiện cho việc theo dõi, tổng hợp. Các báo cáo thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được phát hành hàng tháng tại các cuộc họp định kỳ của UBND tỉnh và đăng tải lên chuyên mục “Theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh giao” trên Trang Thông tin chỉ đạo điều hành của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ www.ubndbinhdinh.vn.

Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm túc việc sử dụng phầm mềm để theo dõi kiểm tra các nhiệm vụ được giao. Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn tồn đọng những nhiệm vụ trễ hạn, khẩn trương hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018. Riêng đối với những nhiệm vụ thực tế đã hoàn thành nhưng các đơn vị không thực hiện cập nhật kết quả trên phần mềm phải kịp thời rà soát, thực hiện cập nhật để đảm bảo sự phù hợp, chính xác trên hệ thống. Văn phòng UBND tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành địa phương thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan tại đơn vị theo dõi, cập nhật kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (có gửi kết quả đính kèm) trên phần mềm nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và chính xác của hệ thống. 

Kim Loan 

VP UBND tỉnh