Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại Tốt và vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Văn phòng UBND tỉnh nằm trong Khối các sở, ban, ngành được xếp loại Tốt và đứng vị trí thứ 2.

hinh hoi nghi

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh năm 2017.

 

Theo đó, trong 05 đơn vị thuộc Khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, có 04 đơn vị xếp loại Tốt gồm: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Trong 21 đơn vị Khối các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 03 đơn vị xếp loại Tốt, 14 đơn vị xếp loại Khá và 4 đơn vị xếp loại Trung bình. Với chỉ số CCHC đạt 82,36%, Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại Tốt và đứng thứ 2 trong Khối này. Riêng trong lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Văn phòng UBND tỉnh đạt 14,50 điểm/17 điểm.

Đối với Khối cấp huyện, có 05 địa phương xếp loại Khá gồm: Quy Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn, An Nhơn, An Lão. Các địa phương còn lại xếp loại Trung bình.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp nhằm duy trì hoặc nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC ở những năm tiếp theo.

Kim Loan

VP UBND tỉnh