Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

124/159 xã, phường, thị trấn cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 do Sở TT-TT ban hành, có 124/159 xã, phường, thị trấn cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ở cấp huyện, mới có 6 địa phương thực hiện, gồm TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và các huyện Tuy Phước, An Lão, Phù Cát, Vĩnh Thạnh. Tất cả người phát ngôn đều là Chủ tịch UBND huyện, xã (trừ 1 trường hợp là Quyền Chủ tịch UBND xã Ân Phong, huyện Hoài Ân).

1 nguoi phat ngon

UBND tỉnh triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

Trong khi đó, có 26 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh đã cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Với UBND tỉnh, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là Chủ tịch Hồ Quốc Dũng, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên là Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh.  

Đây là hoạt động thực hiện theo Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9.2.2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo Sở TT-TT, đối với các trường hợp chưa cung cấp thông tin người phát ngôn hoặc cử người phát ngôn nhưng không đúng đối tượng theo quy định, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn chỉnh để tổng hợp cung cấp cho các cơ quan báo chí.

MAI LÂM

Theo baobinhdinh.com.vn