Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 18-11-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh - Phần mở rộng, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa ệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh - phần mở rộng điều trị, nhằm giảm quá tải giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Việc chuyển viện cho bệnh nhân cần dựa trên nhu cầu, sự tự nguyện của người dân trong việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - phần mở rộng và đảm bảo theo quy định chuyển viện của Bộ Y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất các nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2918 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.    

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủtrên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 3669/BTTTT-KHTC ngày 29/10/2018; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TL

VP UBND tỉnh