Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 1-10-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 3362/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2018.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các đơn vị liên quan thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về Kế hoạch chi tiết chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 2996/BTTTT-CVT ngày 07/9/2018; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất việc phối hợp triển khai Kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Văn bản số 1237/TCDL-LH ngày 10/9/2018 và Kế hoạch số 1075/KH-TCDL ngày 10/8/2018, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND phường Ghềnh Ráng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn tình trạng thả rông, chăn thả súc vật (trâu, bò...) trêntuyến đường Đại lộ Khoa học bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh môi trường đô thị.

TL

VP UBND tỉnh