Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 18-9-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức quản lý thiết bị và giám sát tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển theo Quyết định số 4371/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng thiết bị, thông tin quan sát tàu cá thuộc dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh – MOVIMA”.

- UBND huyện Tuy Phước và UBND thị xã An Nhơnchỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức giải tỏa tầm nhìn tại khu vực nút giao Quốc lộ 1 với Quốc lộ 19 (cầu Gành), các bảng quảng cáo, cây xanh của người dân để dọc bên đường nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức các haọt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 6624/BNN-TCTS ngày 27/8/2018.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung yêu cầu tại văn bản 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 25/9/2018.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 05/4/2018; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.