Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 13-9-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan,địa phương liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại Văn bản 7703/VPCP-NN ngày 14/8/2018 về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Hoài Ân và các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã nêu, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH Tín Đại Lộc tại khu vực song Kim Sơn, đồng thời yêu cầu Doanh nghiệp khẩn trương có biện pháp khắc phục; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/9/2018.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

- Đồng ý chủ trương về quy trình cấp phép khai thác các mỏ đất san lấp phục vụ công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản 1368/STNMT-TNKS ngày 20/8/2018 về việc giải quyết thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất san lấp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan và địa phương liên quan tổ chức thực hiện quy trình cấp phép khai thác các mỏ đất san lấp theo quy định.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 4938/BYT-AIDS 24/8/2018, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

-Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nội dung Quyết định số 3074/QĐ-BCT3074/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nướctổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

TL

VP UBND tỉnh