Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 24-7-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 148/TB-UBND ngày 21/6/2018; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, hướng dẫn xử lý các vấn đề mới phát sinh trong thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng cột đo xăng dầu. Giao Sở Tài chính chủ trì, tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm giữa các đơn vị ngành Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và  các cơ quan liên quan để trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện phápnâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.           

- Để tổ chức Hội chợ thành công và đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và Quảng cáo Quốc tế trong việc tổ chức Hội chợ.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản 48-HD/BTGTU ngày 22/6/2018.

- Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung yêu cầu tại văn bản 6803/BTC-HCSN ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về việc huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, trước ngày 30/7/2018.

TL
VP UBND tỉnh