Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 13-6-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Đồng ý về chủ trương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18/4/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo kết quả thực hiện cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 4216/BTC-TTTN của Bộ Công Thương về việc xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư HQG) và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất đối với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chế biến thủy sản Cát Khánh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 1625/BTTTT-CVT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

TL

VP UBND tỉnh