Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 28-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch, hệ thống cửa hàng có dấu hiệu giao dịch, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4661/VPCP-KTTH ngày 18/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2018.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 về việc rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020, trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lạn thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Y tế theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2106/BYT-KH-TC ngày 18/4/2018.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban Chỉ đạo138 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018 và các quy định hiện hành có liên quan; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là việc giành giật, chèo kéo hành khách của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển khách bằng ô tô, Taxi. . . tại cảng Hàng không Phù Cát; nghiên cứu đề xuất phương án vận tải khách công cộng bằng xe Buýt đối với tuyến từ Quy Nhơn đến cảng Hàng không Phù Cát và ngược lại, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của các hành khách, nhất là các du khách đi và đến địa phương, thông qua cảng Hàng không Phù Cát.

TL
VP UBND tỉnh