Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 13-8-2018

toa nha vp

Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có tin bài phản ánh việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái phép, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại địa bàn, để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại Chân núi Hoàn Chà; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/8/2018.

Tin tổng hợp ngày 24-7-2018

toa nha vp

Để tổ chức Hội chợ thành công và đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và Quảng cáo Quốc tế trong việc tổ chức Hội chợ.

Tin tổng hợp ngày 13-6-2018

toa nha vp

Đồng ý về chủ trương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 28-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch, hệ thống cửa hàng có dấu hiệu giao dịch, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4661/VPCP-KTTH ngày 18/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2018.

Tin tổng hợp ngày 9-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: 

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018.

Tin tổng hợp ngày 02-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2704/CĐ-BNN-TY ngày 10/4/ về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Tin tổng hợp ngày 19-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ các định mức và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực hiện chi và thanh quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Tin tổng hợp ngày 11-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và chuyn đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định; kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 5-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018. 

Tin tổng hợp ngày 21-03-2018

toa nha vp

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng Biên tập Báo Bình Định và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.