Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 1-10-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 3362/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2018.

Tin tông hợp ngày 18-9-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức quản lý thiết bị và giám sát tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển theo Quyết định số 4371/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng thiết bị, thông tin quan sát tàu cá thuộc dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh – MOVIMA”.

Tin tông hợp ngày 13-9-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan,địa phương liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại Văn bản 7703/VPCP-NN ngày 14/8/2018 về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Tin tổng hợp ngày 21-8-2018

toa nha vp

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 2291/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Tin tổng hợp ngày 13-8-2018

toa nha vp

Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có tin bài phản ánh việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái phép, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại địa bàn, để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại Chân núi Hoàn Chà; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/8/2018.

Tin tổng hợp ngày 24-7-2018

toa nha vp

Để tổ chức Hội chợ thành công và đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và Quảng cáo Quốc tế trong việc tổ chức Hội chợ.

Tin tổng hợp ngày 13-6-2018

toa nha vp

Đồng ý về chủ trương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 28-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch, hệ thống cửa hàng có dấu hiệu giao dịch, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4661/VPCP-KTTH ngày 18/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2018.

Tin tổng hợp ngày 9-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: 

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018.

Tin tổng hợp ngày 02-5-2018

1 toa nha VP UBND tinh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2704/CĐ-BNN-TY ngày 10/4/ về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.