Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 28/12, tại Văn phòng Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.Tại điểm cầu Bình Định, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

HN CP ĐP

Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tình hình KT-XH năm 2018 của Chính phủ tại hội nghị cho thấy, cả nước hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; tăng trưởng GDP đạt trên 7% , cao nhất trong 10 năm qua, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Đáng lưu ý, dù tăng trưởng cao, vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với việc giữ được mục tiêu kiểm soát lạm phát, thâm hụt ngân sách giảm, thị trường chứng khoán ổn định.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chính phủ xác định tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân. Đồng thời, xác định các nhóm giải pháp lớn, như: tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Năm 2019, cả hệ thống phải chuyển động, cơ bản giải quyết tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, với phương châm của Chính phủ là: “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, Thủ tướng đề nghị Hội nghị thảo luận, tìm giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển. “Chúng ta sẽ không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng mà phải đạt được cả 2, nghĩa là phát triển nhanh và bền vững”. Chính phủ luôn kiên trì nguyên tắc “3 trong 1” hay nói cách khác, 3 trụ cột bao gồm: kinh tế, xã hội và môi trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2019, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung ưu tiên thực hiện. Trong đó, chú trọng củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa, xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Riêng nhóm nhiệm vụ thứ 4 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chú trọng là đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

TL

VP UBND tỉnh