Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính

Sáng 20/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định, lãnh đạo một số sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

hinh TTHC

Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã giới thiệu 3 chuyên đề, bao gồm: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công, đặc biệt chú trọng dịch vụ hành chính liên quan đến người dân. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nguyên tắc xây dựng dịch vụ công là tập trung những dịch vụ, thủ tục liên quan đến tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4. Tránh việc các thủ tục nhiều không làm mà công bố các thủ tục người dân cần ít, công bố phải thực sự thủ tục trên nền điện tử, hồ sơ điện tử.

Buổi tập huấn nhằm quán triệt việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã xác định trong Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, quá trình giải quyết thủ tục hành chính phải được thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế được Việt Nam ký kết./.

TL

VP UBND tỉnh