Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng 30/10, tại TP. Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ trì Hội nghị.

PCT Thanh du tong ket

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 10 năm ( 2008-2018) thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể; sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương đã xây dựng được mô hình, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức các hoạt động phong phú, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 122 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 126 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 415 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 169 câu lạc bộ “Gia đình phát trển bền vững”, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. Công tác hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bị bạo lực gia đình được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời. Từ khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành đến nay Cơ quan điều tra 2 cấp trong tỉnh đã khởi tố điều tra, truy tố 64 vụ, 70 bị can có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình. Nhờ hoạt động hiệu quả của các CLB, tổ hòa giải ở khu dân cư, các cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ cũng như công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi pham pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các vụ bạo lực có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: Cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện. Chính quyền địa phương, một số ngành chức năng cấp cơ sở còn có những nhận thức chưa đầy đủ các kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình. Trong công tác tuyên truyền, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với mặt trận, các hội, đoàn thể chưa chặt chẽ và thường xuyên do đó hiệu quả cũng còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng chống bạo lực gia đình bằng hình ảnh trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng chống bạo lực gia đình. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả để lan tỏa trong cộng đồng…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, hướng dẫn, tổ chức triển khai thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2017./.

TL

VP UBND tỉnh