Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 8/8, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì hội nghị.

Qang canh Long

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Về phổ biến giáo dục pháp luật, 6 tháng qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, tuyên truyền có hiệu quả Hiến pháp năm 2013, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi, triển khai các Luật, Bộ luật mới gồm: Dân sự, Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội ban hành vào năm 2015, cùng một số quy định thuộc các lĩnh vực an toàn giao thông, thủ tục hành chính và bảo vệ môi trường.Trong 6 tháng, 1.123 tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải 582 vụ, hiện toàn tỉnh có 989 tủ sách pháp luật với khoảng 92 nghìn đầu sách. Ngoài ra, công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cũng được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội nghị đã dành thời gian để các thành viên Hội đồng thảo luận, đưa ra những giải pháp để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó có hình thức tuyên truyền phù hợp. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cần chú trọng tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới, quan trọng, có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành và đời sống xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng qua chỉ là những kết quả bước đầu. Do đó, yêu cầu các thành viên trong Hội đồng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu cần đổi mới phương thức, tuyên truyền PBGDPL, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nắm bắt, xử lý các vấn đề nổi cộm đang xảy ra tại các địa phương; những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của nhân dân, giúp người dân nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội trong thời gian tới.

TL

VP UBND tỉnh