Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính

Sáng 28/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên VP UBND tỉnh.

Tại các điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố: lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo, chỉ số CCHC trung bình của toàn tỉnh đạt 75,3%; khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đạt 87,46% (4 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá); khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đạt 73,93% (3 đơn vị xếp loại tốt, 14 đơn vị xếp loại khá, 4 đơn vị xếp loại trung bình); khối các huyện, thị xã, thành phố đạt 64,51% (5 đơn vị xếp loại khá, 6 đơn vị xếp loại trung bình).

hinh hoi nghi

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Một số chỉ tiêu, mục tiêu theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành quan tâm phấn đấu để đạt được. Các chỉ số về PCI, PAPI, chỉ số hài lòng của người dân năm sau tăng hơn năm trước đã cho thấy sự quan tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, khởi nghiệp, xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực nhìn chung đã có sự chuyển biến. Các cấp, các ngành của tỉnh có sự quan tâm, tích cực hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách hành chính của tỉnh. Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên thực hiện theo đúng chỉ đạo của trung ương; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện tương đối tốt... Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng trễ hẹn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chínhtrên một số lĩnh vực chưa được cải thiện; thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực còn kéo dài; tính chuyên nghiệp, năng động, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và xác định những lĩnh vực ưu tiên, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và sự hài lòng của người dân để thực hiện trước, tạo sự đột phá, lôi kéo, thúc đẩy các lĩnh vực còn lại nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, công khai quy trình, trách nhiệm, thời gian giải quyết thủ tục; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai nhân rộng mô hình một cửa hiện đại, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương…

TL

VP UBND tỉnh