Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5344/ UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

trang ram

Ảnh minh họa

Nhằm vận động toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em và tạo điều kiện cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui Tết Trung thu an toàn và lành mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.Phối hợp, tổ chức một số điểm vui Tết Trung thu để lãnh đạo tỉnh tham gia cùng trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm. Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí với hình thức đa dạng, phong phú. Quản lý các điểm vui chơi, giải trí đảm bảo an toàn cho trẻ em. Thanh tra, kiểm tra về thời gian tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Chỉ thị số số18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, các quyền của trẻ em và các chính sách, chương trình dành cho trẻ em. Thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Biểu dương những trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, hải đảo có tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm gương người tốt, việc tốt đã hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí và vận động nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân để thăm, tặng quà, trao học bổng và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương; đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em miền núi, xã bãi ngang, ven biển, hải đảo... được vui Tết Trung thu an toàn và lành mạnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công tác tuyên truyền Tết Trung thu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con em tại cơ quan, đơn vị; thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em ở các xã miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo và vùng kinh tế khó khăn của tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh