Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

Ngày 6/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3994/ UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

tiem chuan 2

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong năm 2018 sẽ có một số vắc xin mới được đưa vào tiêm chủng mở rộng như vắc xin ComBE Five thay thế vắc xin Quinvaxem để tiêm cho trẻ 2,3,4 tháng tuổi, vắc xin IPV bổ sung thêm cho trẻ 5 tháng tuổi, vắc xin MRVAC do Việt Nam sản xuất thay thế cho vắc xin MR do Ấn Độ sản xuất sử dụng cho trẻ 18-24 tháng tuổi...

Để công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tích cực phối hợp với ngành y tế trong việc điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm cả đối tượng sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100 % trẻ sinh ra đều được quản lý trên Hệ thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng.

Giao Sở Y tế chỉ đạo thực hiện việc lập kế hoạch, phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao và an toàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường; bố trí nhân lực để triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương đặc biệt là khi triển khai các vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng. Trong trường hợp dịch bệnh có xu hướng gia tăng, cần kịp thời đề xuất bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chống dịch ở vùng nguy cơ cao. Chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ người dân khi sử dụng một số loại vắc xin không thuộc tiêm chủng mở rộng tùy theo tình hình thực tế của tỉnh. Giao Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bố trí đủ kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc người được tiêm chủng; khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

TL

VP UBND tỉnh