Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3834/ UBND-KT về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp.

khu cn

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy trình theo quy định hiện hành của nhà nước để thực hiện việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị dịch vụ môi trường bố trí lực lượng và tăng tần suất thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn có khu kinh tế và khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý chất thải của các doanh nghiệp và các hộ dân, đặc biệt là khu tái định cư Nhơn Phước và các khu dân cư gần kề các khu công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường.