Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất.

Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3345/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

truyen hinh mat dat

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1635/BTTTT-CTS ngày 28/5/2018 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Lao động, thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2018 để tiến hành công tác hỗ trợ theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các đơn vị liên quan, trên cơ sở Đề án phát sóng kênh truyền hình Bình Định lên trên hạ tầng truyền dẫn của Công ty SDTV do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định lập, thực hiện thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Lao động, thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2018.

Bên cạnh đó, để có cơ sở xem xét, chỉ đạo cụ thể việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án phát sóng kênh truyền hình Bình Định lên trên hạ tầng truyền dẫn của Công ty SDTV; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TL

VP UBND tỉnh