Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1984/UBND-KT về việc tăng cường hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.

doi mũ bh

Ảnh minh họa

Nhằm triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/02/2018 về Kế hoạch năm An toàn giao thông 2018 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai quán triệt các biện pháp đảm bảo ATGT đối với học sinh, sinh viên, cụ thể: thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, thời lượng giáo dục kiến thức về ATGT, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không giao xe, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện tham gia giao thông; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền dưới các hình thức trực tiếp, trực quan thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi... về chủ đề ATGT, với nội dung sinh động, thực tế, hiệu quả, lồng ghép hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên tạo thói quen tốt, an toàn khi tham gia giao thông; phối hợp với Công an tỉnh trong việc yêu cầu gửi thông báo vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự ATGT và có hình thức xử lý phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm; yêu cầu nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Bên cạnh đó,  giao Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, đánh giá tình hình kết qủa thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh