Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

chiyen

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4815/UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

Triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

huong uocs

Ngày 3/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4678/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

giao thong

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4595/ UBND-KT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC

thu tuc hc

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản 4309/UBND-NC về việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC

thu tục hc

Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4105/UBND-KSTT về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

chat thai

Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4065/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Xử lý sạt lở đê sông La Tinh, sông Cạn thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát

sạt lo

Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4064/UBND-KT về việc xử lý sạt lở đê sông La Tinh, sông Cạn thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

tau ca

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4335/UBND-KT về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

tiem chuan 2

Ngày 6/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3994/ UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”

thuoc

Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3923/ UBND-VX về việc triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn tỉnh.