Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT- UBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

vu dong xuan

Ảnh minh họa

Để đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 phù hợp với địa phương trong điều kiện biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước. Tập trung công tác kiểm tra chất lượng về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019. Tập trung chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ vào lịch thời vụ, cơ cấu giống chung của tỉnh; điều kiện và kế hoạch sản xuất của từng huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn nông dân gieo sạ, đảm bảo đúng tiến độ, không để nông dân tự phát gieo sạ sớm nhằm đề phòng mưa lũ muộn gây mất giống, lúa trỗ gặp rét và hạn cuối vụ. Vận động nông dân sử dụng giống trong cơ cấu, giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không được sử dụng lúa thịt, các giống lúa bị nhiễm sâu bệnh nặng để gieo sạ. Đối với vùng chủ động nguồn nướccần sử dụng giống trung ngày, lúa lai có tiềm năng, năng suất cao, tập trung đầu tư thâm canh để đạt hiệu quả sản xuất. Đối với vùng có khả năng thiếu nước sử dụng các giống ngắn ngày như: DT45, SV181, ANS1, PC 6, TBR 36, … đồng thời, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế thiệt hại do hạn thiếu nước gây ra và kịp làm lại vụ sau an toàn. Diễn biến thời tiết hiện nay có nguy cơ thiếu nước, hạn hán cuối vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 vì vậy cần tập trung chỉ đạo chủ động xác định vùng chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/ năm, xây dựng kế hoạch và triển khai giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để dịch chuyển thời vụ ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2018 – 2019 cho phù hợp; tập trung chuyển đổi mạnh diện tích sản xuất lúa hiệu quả thấp, diện tích có nguy cơ hạn cuối vụ… sang sản xuất cây trồng cạn ngô, lạc, đậu đỗ các loại và rau màu. Các địa phương có thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa sang sản xuất 2 vụ lúa/năm; chính sách lúa lai hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần chủ động xây dựng kế hoạch vốn đối ứng, rà soát, đăng ký diện tích hỗ trợ giống lúa theo kế hoạch, chính sách và Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với các địa phương thực hiện chính sách lúa lai cần chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, rà soát diện tích đăng ký hỗ trợ giống lúa lai và xây dựng kế hoạch sản xuất lúa lai, kế hoạch hỗ trợ phân bón, tập huấn kỹ thuật cho vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 trình UBND huyện phê duyệt trước khi thực hiện. Các địa phương có kế hoạch ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp để chủ động nguồn giống dự phòng hỗ trợ nông dân bị thiệt hại kịp thời khôi phục sản xuất theo Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế kiểm tra, theo dõi hỗ trợ các HTX NN, UBND cấp xã thực hiện việc ký hợp đồng trách nhiệm về bảo hiểm năng suất đối với các doanh nghiệp liên kết sản xuất giống và triển khai sản xuất thử giống lúa mới, khảo nghiệm giống lúa mới trên địa bàn đúng theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo điểm một số mô hình tiến bộ kỹ thuật mới: mô hình Cánh đồng sản xuất giống mới có triển vọng (lúa, ngô lai, lạc, đậu đỗ…); mô hình liên kết sản xuất ngô gắn với tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP, mô hình chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa/năm sang sản xuất 2 vụ lúa/năm, mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm với Công ty Giống cây trồng Trung ương. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế phối hợp với các địa phương, các Doanh nghiệp nhanh chóng nhân rộng một số giống lúa mới trung, dài ngày, chất lượng cao có triển vọng trong cơ cấu giống của tỉnh như AN1 (NA06), Hà Phát 3, BĐR27, BĐR07, ADI 28, GL105, Đài Thơm 8 …để chuẩn bị giống tốt cho sản xuất. Phát động phong trào ra quân diệt chuột trước khi vào vụ Đông Xuân bằng các biện pháp tổng hợp theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; triển khai thực hiện mô hình sử dụng thuốc sinh học Biorat để diệt chuột đồng loạt trên diện rộng, tập trung ở những vùng thường bị chuột gây hại nặng. Kinh phí mua thuốc Biorat sử dụng trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019 thực hiện theo Văn bản số 6032/UBND-KT ngày 03/10/218 của UBND tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo chống hạn cấp huyện với nòng cốt là các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đứng chân trên địa bàn, phối hợp với các địa phương để triển khai phương án chống hạn. Chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy nông của địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống tưới tiêu, nạo vét kênh mương nội đồng, căn cứ lượng nước hiện có của từng công trình, hồ chứa, các đập dâng, lượng nước đến từng tháng, từng vụ để xây dựng kế hoạch tưới cho vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019, trong đó cần xác định vùng tưới chủ động, vùng không có nguồn nước tưới để chỉ đạo kịp thời và xây dựng phương án phòng chống hạn cuối vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019. Quản lý nguồn nước, áp trúc, tu bổ kênh mương, thực hiện tưới tiết kiệm, đảm bảo cung cấp nước kịp thời, tránh thất thoát, gây lãng phí nguồn nước.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và cả năm 2019 của các địa phương. Xây dựng phương án chống hạn cho cây trồng, vật nuôi, nước uống và sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp với các địa phương triển khai chỉ đạo, thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn, cánh đồng tiên tiến đạt hiệu quả; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột hiệu quả và triển khai các mô hình khuyến nông năm 2019 kịp thời. Chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng tỉnh xây dựng kế hoạch cung ứng giống lúa lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, nhất là giống lúa nguyên chủng, thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV trước khi vào vụ sản xuất Đông Xuân 2018 - 2019. Chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi xây dựng giải pháp đồng bộ về điều tiết nước tưới, tiêu để triển khai thực hiện tưới có hiệu quả.

Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện chính sách theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 và các chính sách có liên quan đến sản xuất nông ngghiệp trong năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng kinh phí, cấp kinh phí, thủ tục thanh quyết toán… để thực hiện các chương trình, nội dung chính sách nêu trên kịp thời phục vụ sản xuất có hiệu quả.

Các hội đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các giải pháp kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng… đến tận người dân để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2018– 2019 và cả năm 2019.

TL

VP UBND tỉnh