Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định.

suc khoe cao

Ảnh minh họa

Mục tiêu là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Bình Định.

Cụ thể: Bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm kết nối các kế hoạch, dự án, đề án trong những lĩnh vực liên quan để tập trung thực hiện được các mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên về sức khỏe của người dân tại địa phương.Chương trình được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2030. Trên cơ sở thực trạng, nhu cầu và kết quả thực hiện đến năm 2030, từ năm 2031 trở đi sẽ xác định mục tiêu và các lĩnh vực ưu tiên tiếp theo để triển khai thực hiện.Đối tượng thụ hưởng:Người dân tỉnh Bình Định; trong đó có nhóm đối tượng được ưu tiên xác định theo từng lĩnh vực cụ thể.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2030, Chương trình tập trung vào 11 lĩnh vực thuộc 03 nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất, nâng cao sức khỏe;gồm 02 lĩnh vực: bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; tăng cường vận động thể lực; Nhóm thứ hai, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh;gồm 05 lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; Nhóm thứ ba, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật;gồm 04 lĩnh vực: phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm; chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người lao động.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchđạt mục tiêu, kết quả để ra.

TL

VP UBND tỉnh