Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2018).

hinh hiv

Ảnh minh họa

Mục tiêu tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã phát động mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác) ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Mặc dù các mục tiêu này đã được Việt Nam cam kết thực hiện từ năm 2014, tuy nhiên các mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình và 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút hiện đạt được còn thấp trong khi thời gian còn lại để thực hiện mục tiêu không nhiều. Do vậy, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, Việt Nam tập trung vào chủ đề: “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020!”

Giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Tháng hành động theo nội dung Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định thực hiện chiến dịch truyền thông trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh, trên báo in và báo điện tử trong Tháng hành động; chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh giải quyết các vướng mắc của các đơn vị, địa phương liên quan đến Tháng hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động của tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động theo Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tích cực phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện và giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Tháng hành động tại đơn vị và địa phương. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh theo địa bàn được phân công tích cực kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Tháng hành động. Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng hành động theo hướng dẫn của Sở Y tế; gửi về Sở Y tế trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông và các hoạt động khác trong Tháng hành động trên địa bàn quản lý. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tháng hành động theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện. Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng hành động theo hướng dẫn của Sở Y tế; gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể liên quan chỉ đạo hội đoàn thể các cấp tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

TL

VP UBND tỉnh