Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

hau kiem

Ảnh minh họa

Mục tiêu của công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP) nhằm kiểm soát việc bảo đảm ATTP tại tất cả các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản phẩm công bố, cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm. Bảo đảm mục tiêu 100% sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 01 lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn; Thông qua công tác hậu kiểm tuyên truyền chính sách pháp luật về ATTP, trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm ATTP, phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Yêu cầu công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm, sản phẩm sản xuất tại các cơ sở không được cấp một trong các giấy chứng nhận sau: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 và kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Kết hợp hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/đăng ký bản công bố; Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, tăng cường phối hợp từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường, thị trấn để bảo đảm thực hiện hậu kiểm theo đúng các quy định của pháp luật; tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng và nâng cao hiệu lực quản lý.

Thời gian thực hiện từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2018, với các nội dung: Hậu kiểm về công bố sản phẩm; Hậu kiểm về điều kiện bảo đảm ATTP; Hậu kiểm đối với thực phẩm nhập khẩu; Hậu kiểm về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm; Hậu kiểm về quảng cáo thực phẩm; Hậu kiểm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; Hậu kiểm về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Giao Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

TL

VP UBND tỉnh